Om någon månad kommer förslaget om hur de planerade nya järnvägsspåren ska placeras i Knivsta. Stationshuset finns bland de byggnader som ligger i farozonen.

Under sommaren har stationshusets ägare träffat Knivsta kommun för att få besked om hur kommunen ställer sig till byggnadens framtid.

Kommunens tekniska chef Tyra Wikström säger att mycket fortfarande är oklart. Det enda man vet är att Trafikverket fortfarande vill bygga ut från två till fyra spår.

– Vi vet inte än vilken sida om järnvägen som de vill lägga de nya spåren, men oavsett var spåren hamnar så kommer nog stationshuset att påverkas av de säkerhetsavstånd som behövs, säger Tyra Wikström.

Även andra fastigheter och kommunens och Trafikverkets planer på att bygga en bro eller tunnel under järnvägen i höjd med Knivstavägen kommer att påverkas av spårutbyggnaden.

– Vi kan inte börja några byggen vid järnvägen förrän vi fått Trafikverkets förslag. Det ska komma på remiss till oss i höst så att vi kan yttra oss om förslaget, säger Tyra Wikström.

De tre alternativ som finns för stationshuset är att det ligger kvar, flyttas eller rivs.

– Under sommaren har en utredning blivit klar. En arkitekt som arbetar åt Knivsta hembygdsgille har kommit fram till att vårt stationshus är ett av de äldsta och bäst bevarade i hela Sverige, säger ägaren Simon Vikström.

Han säger att det finns goda chanser att flytta det q-märkta huset 30 meter västerut och att tongångarna för en flytt nu låter positiva både hos kommunen och hos Trafikverket.

I dag används stationshuset som bostad och det finns planer på att starta en bryggeripub här.

– Vi vill helst flytta huset så snabbt som möjligt så att vi kan göra de renoveringar som krävs, säger Simon Vikström.