– Vi är fem politiskt obundna personer som delar en oro som vi tror att otroligt många i Knivsta känner, säger Cecilia Annerén, en av initiativtagarna till namninsamlingen.

I fyrspårsavtalet med staten har Knivsta kommun förbundit sig att detaljplanera för 15 000 nya bostäder inom en 40-årsperiod.

– Avtalet tecknades hastigt och känns ogenomtänkt. Det är orimligt att en liten kommun som Knivsta har tagit på sig ett så stort åtagande, säger Cecilia Annerén.

Initiativtagarna vänder sig också emot att avtalet pekar ut två specifika platser för bostadsbyggandet, Alsike och Nydal.

– Det står att kommunen måste bygga just där och inte kan räkna in det som byggs i andra områden. Varför ska avtalet detaljstyra så?, säger Cecilia Annerén.

Är ni beredda att riskera fyrspåret och en tågstation i Alsike?

– Nej, vi är för fyra spår och att Knivsta växer. Men vi tycker det är fel att avtalet är så långtgående och detaljerat, att det saknar konsekvensanalys och inte föregicks av medborgardialog, svarar Cecilia Annerén.

En folkomröstning om att omförhandla avtalet är att slå in öppna dörrar, tycker ordförande i kommunfullmäktige, Klas Bergström (M).

– Vi kommer att stämma av med staten årligen. Vi kan stöta på problem, till exempel att vi inte klarar biltrafiken, att det blir för kostsamt eller för tätt för att få till en trevlig miljö. Det måste finnas en marknad som vill bygga också. Vi kan behöva korrigera. Ingen har intresse av att det blir dåligt, säger han.

Hur ska 9 000 bostäder få plats i Nydal?

– Nydal är litet, men vi talar om hela västra Knivsta innanför Gredelbyleden, svarar Klas Bergström.

Namninsamlingen får draghjälp av de partier som var emot avtalet. Sverigedemokraterna och Knivsta.nu har redan börjat samla in namnunderskrifter.

– Det här folkinitiativet är ett resultat av att fyrspårsavtalet drevs igenom utan någon som helst dialog av de partier som nu styr Knivsta, säger Lennart Lundberg (KNU).

– Vi har sedan beslutet togs hävdat att det är fullständigt verklighetsfrämmande, säger Monica Lövgren (SD).

Även Kristdemokraterna välkomnar initiativet.

– Vi ser dock en svårighet i att formulera en konkret fråga att ta ställning till nu när avtalet finns, säger Pontus Lamberg (KD).

Om 10 procent av kommunens röstberättigade begär det, måste fullmäktige pröva om en folkomröstning ska hållas. Men om minst två tredjedelar av ledamöterna röstar nej till initiativet blir folkomröstningen inte av. Folkomröstningar i kommuner är alltid rådgivande.

 

* I en tidigare version av artikeln stod det felaktigt att Klas Bergström är kommunalråd, vilket inte stämmer. Klas Bergström är kommunfullmäktiges ordförande.