– Vi har fadderfamiljer för 15 ungdomar nu, några familjer har också kunnat öppna sina hem för två ungdomar. Det är naturligtvis väldigt glädjande, men egentligen var det vad jag hoppades på, säger Annika Övernäs, ordförande i 18plus i Knivsta som formellt bildades så sent som 16 november förra året.

Att Annika Övernäs var hoppfull beror på att intresset för att bilda föreningen var stort, och att det fortsätter att komma in nya medlemmar.

– Nya medlemmar och familjer intresserade av att ge ungdomar tak över huvudet fortsätter att anmäla sig. Vi har placerat alla ungdomar som var i behov av ett fadderhem senast från 10 januari, men flera av ungdomarna här i Knivsta kommer att fylla 18 eller kan få sin ålder uppskriven under våren. Hur många det är vet vi inte, så vi behöver fler fadderfamiljer för att ha beredskap att hjälpa dem som vill stanna här, säger Annika Övernäs.

Artikelbild

| Hoppfull. Annika Övernäs är hoppfull om möjligheterna att finna fadderfamiljer till de ensamkommande 18-åringarna.

I november tog socialnämnden i Knivsta beslut om att det tillfälliga statliga bidrag på 350 000 kronor som Knivsta kommun får för det första halvåret 2018 lämnas till 18plus i Knivsta för vidarebefordran till fadderfamiljer som stöd för ökade ekonomiska utgifter i samband med fadderskapet.

Alternativet till fadderfamiljer för de asylsökande 18-åringarna hade varit att de skulle tvingas flytta till Migrationsverkets boenden för vuxna, och därmed lämna Knivsta och den skola och miljö som de hunnit vänja sig vid och funnit viss trygghet i.

Vilka som kan stanna eller inte stanna i Knivsta har inte bara med Knivsta kommun eller 18plus-föreningen att göra. Andra kommuner kan ha ungdomar som fyllt eller snart fyller 18 år placerade i Knivsta, och då hänger det på ”hemkommunen” om de kan stanna i Knivsta för att fortsätta på nationella gymnasieprogram eller språkintroduktionskurser. Formellt upphör kommunernas ansvar när den asylsökande fyllt 18 år.

– Vi har arbetat hårt för att kartlägga vilka ungdomar som är placerade i Knivsta av andra kommuner och som behöver fadderfamiljer. Föreningens ansvar är att arbeta för alla ensamkommande ungdomar och ge dem en chans att avsluta sina utbildningar i Knivsta, säger Annika Övernäs.

Arbetet med att ringa runt till berörda kommuner startade direkt efter helgerna. Frågan är då om de är beredda att på samma sätt som Knivsta kommun överlåta en del av det extra anslaget från regeringen till 18plus-föreningen och tar fullt ansvar för sina gymnasieungdomar.