Det var i somras som Knivstabon Mikael Frödin dokumenterade förhållandena hos Greig Seafoods laxodling i norska Atlafjorden. Det resulterade i en dom i Alta tingsrätt. 12 000 kronor i böter eller 24 dagars fängelse, samt att betala 3 000 kronor i rättegångskostnader.

Han har inte bestämt sig för om han ska välja böter eller fängelse.

– Nu närmast ska vi överlägga om vi ska överklaga domen, säger hans svenska advokat Viktor Carlberg.

Atlantlaxen är starkt hotad. En huvudanledning är parasiten laxlus som sprids från laxodlingar. Mikael Frödin vill väcka debatt om laxproduktionens effekter.

– Allmänheten måste få veta hur näringen påverkar ekosystemet och hur detta livsmedel produceras, säger han i ett pressmeddelande.

Han hävdar att hans journalistiska handling var nödrätt och att han inte hade något annat val än att simma nära odlingskassen.

– Alta tingsrätt delar inte den uppfattningen. De tyckte att han skulle ha frågat odlingsföretaget om lov, säger Viktor Carlberg.

Filmproduktionen Mikael Frödin arbetade med är uppbackad av Patagonia, ett miljömedvetet företag som tillverkar friluftskläder.