Länsstyrelsens regionala miljö- och klimatkonferens, Knivstakonferensen, har i år temat "människans och naturens infrastruktur – strategiska möjligheter för hållbar samhällsutveckling". På programmet står bland annat klimatanpassning, vattenhushållning, transporter och grönytor i städerna.

Det blir två dagar av föreläsningar, diskussioner och samverkan, 25–26 april i Nova Park Conference. Från Knivsta kommun deltar politiker och anställda på förvaltningen.