Efter att Uppdrag granskning sände programmet om turerna kring Mojjen så tycker många att Knivsta kommun kunde ha hanterat frågan på ett annat sätt.

Exempelvis Kristdemokraterna, som sitter i den politiska ledningen anser nu att kommunen borde försöka få till en förlikning med Staffan Vikström som driver Mojjen. Även Knivsta.nu som sitter i oppositionen, har tidigare gått ut med ett liknande förslag.

– I det här ärendet är det skillnad på vad som troligtvis är juridiskt korrekt och vad som faktiskt är etiskt och moraliskt rätt att göra. Vi hade hellre sett att kommunen eftersträvade att försöka få till en förlikning med Mojjens ägare, säger Björn-Owe Björk (KD).

Staffan Vikström har tidigare lämnat in en stämningsansökan mot kommunen och snart ser det ut att bli rättegång.

– Jag beklagar att det nu ser ut att bli en rättslig process. Kommunen ska ha en god relation med invånarna och med dem som verkar här. Vi tycker att kommunen i det här skedet borde eftersträva att få till en förlikning, säger Björn-Owe Björk som misslyckats med att få med sig övriga i alliansen på att försöka få till en förlikning.

Staffan Vikström själv anser att Knivsta kommun vill ha bort hans företag.

– Kommunens företrädare ljuger när de nu skriver på sin hemsida att de vill ha Mojjen kvar. Före Uppdrag gransknings program fick mina advokater mejl om att avveckla verksamheten och meddelanden om att kommunen och jag skulle gå ”Skilda vägar”, säger Staffan Vikström.

Kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (M) svarar att han inte har något emot en förlikning.

– Men när det gäller stämningsansökan för tidigare händelser så står parterna långt ifrån varandra. Jag ser ingen omedelbar förlikning i den frågan, säger Klas Bergström.

Han anser däremot att kommunen kan sälja ny mark till Staffan Vikström.

– Jag ser inga hinder för kommunen att sälja passande mark, men det måste vara till marknadsmässiga priser. Om vi exempelvis har mark där det kan byggas i sex våningar så måste vi i första hand se till att få in det priset åt kommunen, säger Klas Bergström.

Är det sant att ni inte vill göra upp i godo och att ni vill ha bort Mojjen från kommunen?

– Nej, vi vill inte ha bort Mojjen, utan vill sälja mark till honom, men skadeståndsanspråket för förlorad arbetsinkomst löser vi inte genom ett markköp. Däremot tror jag att våra advokater kan komma fram till en bra uppgörelse. Det finns alltid en möjlighet till förlikning, även när rättsprocessen börjar, säger Klas Bergström.

maria.lindblom@unt.se