Lena Fransson önskade jobba kvar som kommundirektör tills hon fyller 67 år om två år, men nu får hon bara jobba året ut. Kommunstyrelsen har gjort en överenskommelse om ekonomisk ersättning. Skälet anges vara behovet av ett kontinuerligt ledarskap under mandatperioden.

– Ett byte av kommundirektör så långt fram som om två år hade tagit kraft från det viktiga arbete som kommunen står inför, säger Peter Evansson (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande på kommunens hemsida.

Han betonar att det inte ligger något missnöje bakom.

– Hon har bidragit stort i Knivsta kommuns utveckling under sina drygt åtta år som kommundirektör, säger han.

Lena Fransson får ett avgångsvederlag på 817 200 kronor, vilket motsvarar nio månadslöner. Utöver det ska kommunen betala sociala avgifter.

Sverigedemokraterna och Knivsta.nu reserverade sig mot beslutet.

– Jag anser att hon borde få en annan tjänst i kommunen under denna tid. Kostnaden på över en miljon kronor som beslutet medför anser jag inte vara försvarbar i nuvarande ekonomiska läge. Villkoret om avräkningsfri utbetalning om hon får nytt jobb borde dessutom tas bort ur avtalet, säger Lennart Lundberg (KNU).