Vilken är Knivstas viktigaste fråga just nu?

– Hur Knivsta ska klara sitt åtagande i och med fyrspårsavtalet. Det gäller att skapa en positiv känsla för det växande Knivsta och se möjligheterna i att utveckla nya stadsdelar. Kommunens PM till staten innehåller bra saker som ger en hoppfull bild av hur det framtida Knivsta kan se ut – levande stadsdelar, estetiskt tilltalande byggnader med stor variation och ett hållbarhetstänk. Det beskriver inte alls de miljonprogram som många är rädda för.

Hur ska politikerna hantera Knivstas snabba tillväxt?

Artikelbild

| Kerstin Umegård (MP) gillar området vid ån i centrala Knivsta, som Miljöpartiet varit med och utvecklat.

– Kommunen måste ta över taktpinnen och planera stora områden ända ner till detaljplan och sedan släppa in byggherrar och fråga hur de vill förverkliga det. Vi måste också involvera Knivstaborna i planeringen. En stor utmaning är att inte tappa bort nuet när vi planerar för framtiden.

Hur vill du att Knivsta ser ut om 20 år?

– Jag hoppas att det inte känns som en förort till Stockholm, utan att det är en ort med en egen karaktär, ett samhälle som lever mycket mer dygnet runt, med fler arbetstillfällen så att näringsidkare får underlag. Sedan hoppas jag att vi har skapat ett fossilfritt samhälle där alla invånare känner sig delaktiga.

Vad är bäst med Knivsta?

Artikelbild

| Kerstin Umegård (MP) i Knivsta.

– Att det är kommunen där allt finns inom räckhåll.

Vad är sämst med Knivsta?

– Att andra frågor kommer i skymundan när en kommun expanderar så fort.

Fotnot: Se film på unt.se/knivsta när Kerstin Umegård svarar på en fråga från Centerpartiets förstanamn.