Hvb-hemmet i Strandvillan på Valloxvägen stängde för ungefär ett år sedan. Efter det har huset stått tomt. Nu förbereder sig kommunen på en försäljning.

– Vi vill behålla strandremsan och har väntat på avstyckningen. Så fort den är klar ska huset säljas, säger Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef.

Kommunen gör sig även av med flera större bostadsrätter, som de köpt när socialnämnden haft stort behov av sociala kontrakt. För tillfället är två ute för försäljning.

– Behovet förändras över tiden. Det är klokt att sälja. Intäkterna är inte anledningen, utan att vi inte ser behovet av dessa större lägenheter, säger Eva Mårtensson.

Kommunen äger drygt 20 lägenheter och behåller de mindre, eftersom främst ensamboende har behov av dem.

De nyanlända som kommunen tog emot för två år sedan fick tillfälliga kontrakt på hyreslägenheter. Dessa löper ut under våren. Frågan är om inte de skulle behöva bostäderna som nu säljs. Så här svarar socialchef Mats Elgström Ståhl:

– Om allt fungerar väl i framtiden ska de bli självförsörjande och inte vara i behov av kommunens stöd. Det är inte möjligt om de bor i kommunens bostadsrätter som man aldrig får eget kontrakt på, säger han.

När det gäller Strandvillan köpte kommunen den redan för 8–9 år sedan för att komma åt strandremsan. En strandpromenad ska anläggas som binder ihop Särstabadet med hyreshusen på Emil Sjögrens väg och ökar tillgängligheten till badet från ett nytt håll.