Konstgräsplanen i Alsike ska bytas ut och så småningom ska kommunen anlägga minst en ny konstgräsplan på det planerade friluftsområdet i Kölängen. Samtidigt är man medveten om att konstgräsplaner är en av de största källorna till spridning av mikroplaster i Sverige.

Granulat är fyllnadsmaterialet som får de konstgjorda grässtråna att stå upp. När det slits bildas mikroplaster som sprids utanför planen och tar sig via vattendrag ut i havet.

I Nordsjön finns mer plast än plankton i dag och det finns ingen möjlighet att rena haven från mikroplaster. Hur det påverkar är inte helt kartlagt, men man misstänker att många vattenlevande djur äter plasten i tron att det är föda, utan att kunna smälta den. En annan risk är att plast i haven drar till sig miljögifter som finns i vattnet.

Artikelbild

| Konstgräsplanen i Alsike är sliten. Knivsta kommun har åtagit sig att följa Naturvårdsverkets vägledning och Svenska Fotbollförbundets rekommendationer när de anlägger en ny.

En del av gummit från konstgräset följer med skorna från planen och en stor del hamnar i snön som skottas bort på vintern. I dag finns flera möjliga åtgärder:

* Bortplogad snö läggs på ett ställe där granulatet kan samlas upp.

* Särskilda platser anordnas där spelare kan borsta bort granulat från skorna.

* Dagvattenbrunnar kan få ett filter.

– Det bästa man kan göra för tillfället är att asfaltera ytor runt planen och samla ihop granulatet, säger fritidschef Carin Nordlander.

Kommunen efterfrågar granulatfria alternativ när de upphandlar nya konstgräsplaner. Men det finns ett krux.

– Alternativen är inte godkända för spel på högre nivåer, säger Carin Nordlander.

För det nya fritidsområdet Kölängen pågår arbetet för fullt med detaljplanen. I vår ska ett budgetförslag lämnas för den första etappen. Av de nio planerade fotbollsplanerna av varierande storlek kommer minst en att bli en konstgräsplan.

Tjänstemännen som jobbar med detta får utbildning av Sveriges kommuner och landsting, Naturvårdsverket och Fotbollförbundet.

– Vi följer vad som händer nu. Konstgräsplaner är ett hett ämne, säger Carin Nordlander.

Redan hösten 2017 lade Anders Grönvall (S) fram en motion om att Knivsta kommun ska bygga bort spridningen av mikroplaster från konstgräsplanen i Alsike och inte bygga fler med dagens teknik. Den motionen har nu beretts och ska upp på fullmäktige igen 21 november. Kommunstyrelsen ansåg den besvarad i och med att det finns en plan för hur de ska bygga bort spridningen av granulatet i Alsike.