Kooperativet Ekoxen bedriver barnomsorg i hemmet. Det finns sedan tidigare i Uppsala och öppnar inom kort i Laggatrakten. Två dagbarnvårdare, eller dagmammor som de kallas till vardags, ska till en början ha fyra barn vardera, men kan ta emot upp till fem barn.

Verksamheten vilar på kristna värderingar.

– Vi uppmärksammar de kristna högtiderna extra mycket och kan ha inslag av kristna sånger och berättelser, liknande öppna förskolan i svenska kyrkan, säger verksamhetschef Therese Hornqvist.

Två gånger i veckan ska Ekoxen i Knivsta ha gemensam verksamhet med dagbarnvårdare i Funbo i Uppsala kommun.

Alla dagbarnvårdarna har inte pedagogiskt utbildning.

– Men vi har utbildningsdagar och sätter upp riktlinjer och tar fram pedagogiska råd och material, säger Therese Hornqvist.

Björn-Owe Björk (KD) ser positivt på etableringen. Han är ordförande i utbildningsnämnden som gav Ekoxen grönt ljus tidigare i veckan.

– Vi i alliansen vill ha mångfald, säger han.

Vänsterpartiet och socialdemokraterna är emot etableringen av principiella skäl.

– Verksamheten har starka kristna förtecken i läromedel och rutiner. Jag har inget emot det i och för sig, men anser att kommunen inte ska stödja pedagogisk omsorg som inte är öppen för alla, säger Claes Litsner (S).

Ekoxen håller på att omvandlas från föräldrakooperativ till personalkooperativ. De följer läroplanen och använder språkmaterialet "Före Bornholmsmodellen".