– Det finns ett läckage i fjärrvärmenätet som vi ännu inte lyckats hitta, säger Tobias Naucler, arbetsledare för panngruppen inom Veolia.

Det är vatten som läcker och när det är tomt i systemet stannar pumparna som förser området med värme. Värmeavbrotten är ungefär två timmar långa och återkommer dagligen. I sökandet efter läckan letar de efter en fläck där varmvattnet smälter snön. Men inledningsvis har denna varit svårt att hitta. Även mätutrustning har använts och de har grävt utan att hitta någon läcka på de misstänkta platserna.

– När vi väl har hittat läckan är den lagad inom några timmar eller en dag. Det är själva sökandet som är det svåra, säger Tobias Naucler.

Vanliga orsaker till läckage kan vara rostangrepp eller en yttre läcka där isoleringen har släppt.