När räddningstjänsten kom till platsen hade ägaren redan släckt branden. Brandorsaken visade sig vara ett mindre oljeläckage. Grävmaskinen stod inte i anslutning till andra fordon så lågorna som stod från motorn spred sig inte. Brandkåren jobbar med att sanera området var oljan spred sig. Enligt Magnus Skyttberg på Storstockholms räddningscentral beräknas brandkåren vara klara på platsen innan 17.30.