Resultatet baseras på sju frågor som UNF ställt.  Frågor som bland annat rör ungas inflytande över beslut som rör deras fritid, vad gör kommunen för att hålla nere alkoholkonsumtionen vid stora högtider som valborg och skolavslutningar, om unga har möjlighet att umgås på nyktra mötesplaster och i så fall hur dessa marknadsförs och hur många unga som varje vecka besöker någon fritidsgård eller ungdomshus.

Sammantaget hamnade Uppsala län på fjärde plats nedifrån bland landets 21 län  med ett snitt betyg på 2,2 av 5 möjliga. Inom länet hade Östhammar lägst poäng av de kommuner som svarat på enkäten: Uppsala, 3,1 poäng, Tierp 2,6, Knivsta 2,3 Heby 1,7 och Östhammar 1,1. Enköping och Älvkarleby kommuner hade inte svarat.
- Uppsala län skulle kunna få ett bättre betyg. Det är otroligt viktigt för unga att ha något att göra och någonstans att vara på fritiden. Annars kan det leda till att droganvändningen ökar, säger Linda Engström, ordförande i UNF.

 Det bästa länet i landet var Gävleborg med 3,4 poäng och sämst Värmland med 1,5 poäng.