I en björk i centrala Knivsta sitter ett insektshotell som Miljöpartiet satte upp inför Biologiska mångfaldens dag den 22 maj.

– Vi hoppas på pollinerande insekter som humlor och solitärbin, säger Kerstin Umegård (MP).

För insekter som bygger bon i vass eller murkna trädstammar och grenar är ett insektshotell rena paradiset. Många pollinerande insekter är hemlösa i dagens landskap. På många ställen är det brist på blommande vägkanter, åkerrenar, åkerholmar, öppna diken, död ved och rösen.

Riskerar inte insekterna att bli uppätna av smarta fåglar som sätter sig vid dukat bord?

– Jo, det finns nog risk för plundring om man har otur. I mitt eget insektshotell blev några av de igenmurade hålen upphackade rätt fort. Men bara några klarar sig och förökar sig är ju syftet nått, säger Kerstin Umegård.