Fastigheter i Knivsta med eget avlopp får sin nedgrävda tank tömd av en slambil. Den kör toalettavfallet till en pumpstation i Märsta för vidare transport via rörledning ända till Käppalaverket på Lidingö.

Men i framtiden ska toalettavfallet, kallat svartvattnet tas om hand lokalt. Knivsta kommun ska ansöka om miljötillstånd hos Länsstyrelsen för en anläggning som omvandlar det till gödsel.

– Det är en del av vårt miljöarbete. Vi tycker det är ett bra sätt att utnyttja den resurs som svartvattnet är. I stället för att skicka ut det i havet kan vi återföra näringsämnena till åkermarken, säger Kenth Jansson, projektledare på Knivsta kommun.

Artikelbild

| Här kopplar slambilen som levererar svartvattnet upp sig och tömmer sitt innehåll. Sedan pumpas det in i anläggningen. Bild från Uddevalla.

Den så kallade hygieniseringsanläggningen är en stor gödselbrunn med tak. Där ska avfallet från toalettankarna tömmas. Två gånger om året tillsätts sedan en kemikalie, urea, som dödar bakterier och tillför näring. Därefter ska avfallet ligga upp till tre månader för att slutligen analyseras innan det kan spridas på åkrarna till vår- och höstsådden.

Avfallet från tankar som töms under tiden som processen pågår kommer som tidigare att levereras till Käppalaverket. Under de månader som svartvattnet hygieniseras i gödselbrunnen får nämligen inget nytt tillföras.

Platsen för den planerade anläggningen är före detta Ekeby gård, strax väster om Alsike. Kommunen avser att teckna avtal med en lantbrukare i närheten, som både ska sköta om anläggningen och använda gödslet på sin åkermark.

Information har nyligen skickats ut till närboende och den 6 mars är det informationsmöte och samråd i kommunhuset.

Kommer det att lukta illa?

– Nej, jag har inte hört att det varit några problem med lukt från andra kommuner som redan har en sådan här anläggning, till exempel Uddevalla och Haninge, svarar Kenth Jansson.

I bland annat Helsingborg anlägger de en helt ny stadsdel med tre separata ledningar: en för svartvatten, en för matavfall och en för gråvatten. Det sistnämnda går till reningsverket, medan de första två omvandlas till gödning.

Även Knivsta kommun står i begrepp att anlägga helt nya bostadsområden. Ska ni också bygga tre separata ledningar i husen?

– Tanken är väckt att bygga ett hållbart VA-nät framöver, svarar Kenth Jansson.

Kostnaden för hygieniseringsanläggningen beräknas bli 3,2 miljoner kronor. Länsstyrelsen har beviljat LOVA-bidrag (lokala vattenvårdsprojekt) som täcker halva kostnaden.

Skriftliga synpunkter ska vara inlämnade senast 15 mars.