Knivsta Ett grönområde i centrala Knivsta ska bebyggas. På sin hemsida bjuder kommunen in till medborgardialog 4 oktober utanför ICA Kvantum.

Fastigheten heter Gredelby 7:1 och hör till Sågenområdet. Ägaren JM AB vill bygga cirka 170 bostadsrätter i flerbostadshus där. Dessutom har kommunen planer på att bland annat skapa nya mötesplatser, göra om Gredelbyleden till en stadsgata och flytta två infarter.

Marken gränsar till Disponentgatan, Gredelbyleden och Gredelbyvägen. Här låg disponentvillan som hörde till sågverket och som revs 2008. I dag är fastigheten täckt av vegetation, med rester av en gammal villaträdgård, en gravhög och gamla träd värda att bevara.