Enligt Carina Nordlander, fritidschef i Knivsta kommun, kommer renoveringen av konstgräsplanen i Alsike ske under 2019.

– Eftersom det är ett omtalat ämne kommer Knivsta kommun att följa de rekommendationer som finns och väga dagens teknik mot de nya granulatfria alternativen när man upphandlar inför renoveringen av konstgräsplanen, säger hon.

Den 23 april 2018 beslutade kommunstyrelsen om positivt planbesked för Kölängsområdet och uppdraget för Knivsta kommun är nu att ta fram en detaljplan för Kölängen som ett friluftsområde med ett antal fotbollsplaner. Under 2019 undersöks möjligheterna att anlägga ytterligare en konstgräsplan i kommunen på området i Kölängen som ska ersätta Broplanen som en fotbollsförening idag använder och som ska göras om till bostäder.

– Större delen är ersättningsytor för befintliga planer som kommer att bebyggas framöver men planeringen inrymmer även nya ytor för att tillgodose den efterfrågan som finns idag och den kommande befolkningsökningen. Det kommer att vara både konstgräsplaner och gräsplaner, säger Carina Nordlander.

Kultur och Fritid får en driftsbudget på 54 miljoner kronor under 2019 och 191 miljoner planeras gå till verksamheten under 2020-2022.

LÄS MER: Konstgräsplaner är kontroversiellt