– Tanken är att vi ska ta första spadtaget där uppe, säger Oscar Engellau, vd på Bolite, till politiker, journalister och tjänstemän där de samlats på en byggplats vid Trunstavägen.

Bostadsministern Peter Eriksson tittar på den tio meter höga jordhögen. Knivstabygden tror att det är ett skämt, då det är mycket skämt och skratt bland de församlade. Morgonen är solig och alla är på bra humör. Men det är minsann inget skämt.

Bostadsministern tillsammans med Knivstas kommunalråd Klas Bergström (M) börjar klättra. Kommunchefen Lena Fransson kämpar uppför högen med hjälp av Oscar Engellau. Folksamlingen nedanför hejar på.

Artikelbild

| Kommunchefen Lena Fransson kämpar uppför högen med hjälp av Oscar Engellau. – Det är stenhårt, säger Peter Eriksson när han når toppen och provar att göra ett spadtaget.

– Det är stenhårt, säger Peter Eriksson när han når toppen och provar att göra ett spadtag.

Det är spadtaget för Bolites bostadsbyggande. 205 lägenheter ska byggas centralt, strax norr om Knivsta station. Det handlar om smålägenheter, ettor och tvåor. Första inflyttning är framåt jul i år och andra inflyttning är till midsommar, om ett och ett halvt år, enligt Anders Carlquist, exploateringschef.

Bostadsministern är frågvis och undrar bland annat vilka typer av personer som köper lägenheterna:

– Är det ensamstående unga eller studenter?

Artikelbild

| Folksamlingen nedanför hejar på när Oscar Engellau, vd på Bolite, Klas Bergström (M), bostadsministern Peter Eriksson (MP) och kommunchefen Lena Fransson når toppen.

– Det är en blandning: yngre vuxna från Knivsta, från närområdet och Uppsala som har köpt, säger Oscar Engellau.

Kommunchefen Lena Fransson lägger till:

Artikelbild

| Kommunchefen Lena Fransson kämpar uppför högen med hjälp av Oscar Engellau.

– Det finns ett stort behov för just den gruppen som inte haft mycket att välja mellan tidigare.

Bostadsministern frågar också om bullernivån. Oscar Engellau svarar:

Artikelbild

| Klas Bergström (M) säger till Knivstabygden: - Även journalister får flytta på sig.

– De fyra huskropparna skyddar varandra. Det blir en tyst innegård. Om man tittar på bulleranalyser, då är det betydligt tystare på innegården än det man behöver ha.

Peter Eriksson nickar.

Artikelbild

| Projektet terasshusen i Knivsta.

– De nya reglerna som kom 2015 innebär att om det finns en lägre nivå på insidan då räcker det, säger bostadsministern.

Före spadtaget passade Klas Bergström på att berätta om Knivsta som en snabbväxande kommun. Han tog också upp olika hinder för utbyggnad, som långdragna överklagandeprocesser.

Artikelbild

| På bilden: Anders Eskhult (C), journalisten Susanne Bengtsson från Byggvärlden, Anders Carlquist, exploateringschef i Knivsta, kommunalrådet Klas Bergström (M) och bostadsminisern Peter Eriksson (MP).

– Det finns två överklaganden som kommunen råkat ut för. Virkesladan, där korvkiosken står, och Margarethahemmet. Domstolen tar lång tid på sig, statliga myndigheter har inte kapacitet för att klara sina uppgifter och kommunen har kapacitetsbrister. Det är brist på handläggare i hela Sverige. Det finns också en demokratisk process – att ställa om från ett municipalsamhälle till en småstad kräver mycket diskussion och debatt, säger Klas Bergström.

Han tryckte också på att regionen behöver fyra spår för att kunna resa på ett miljövänligt och effektivt sätt.

Artikelbild

| Klas Bergström (M), Knivstas kommunalråd, med Peter Eriksson (MP).

Bostadsministern känner till problematiken, då han har varit i andra kommuner och fått höra om kommunernas utmaningar. Han gav inga löften, men han är för byggandet i Sverige, där Knivsta är viktig aktör.

– Bygget i Knivsta går i hög fart. Det är roligt att det visar att det går att bygga snabbare än vad en del tror. Det behöver inte ta lång tid och man kan bygga på ett sätt som gör att det blir rimliga priser för människor att bosätta sig och flytta in.

Artikelbild

Promenaden till byggplatsen vid Trunstavägen.

Strax efter bostadsministerns besök kom ett besked från mark- och miljödomstolen i Nacka gällande Virkesladan, den byggplan som Klas Bergström nämnde under mötet. Beskedet lyder: samtliga överklaganden av detaljplanen avvisas.

– Det känns mycket bra, särskilt efter bostadsministerns besök. Knivsta har behov av att bygga färdigt centrum. Vi kan inte ha en ödetomt mitt i de mest centrala delarna av Knivsta. Det vill inte Knivstaborna tror jag. Fler bostäder nära tåget gör att fler får nära till mycket, säger han till Knivstabygden.