Knivsta kommun har nu begärt Mojjen i Knivsta AB i konkurs. Enligt konkursansökan har Mojjen skulder till kommunen på knappt 636 000 kronor, och i konkursansökan yrkas också på ersättning för kommande rättegångskostnader.

MP- och KNU-ledamöterna, Rolf Samuelsson och Lennart Lundberg, deltog inte i kommunstyrelsens beslut att begära Mojjen i konkurs.

Uppsala tingsrätt hade på torsdagen ännu inte börjat handlägga konkursansökan eftersom Knivsta kommun inte hade betalat ansökningsavgiften om 2 800 kronor.

När avgiften betalats ska tid för konkursförhandling ske inom två veckor.