Under torsdagseftermiddagen kom domen från Uppsala tingsrätt. Rätten väljer att gå på Knivsta kommuns linje och ogillar Mojjens stämningsansökan. I stället tvingas Staffan Vikström betala kommunens rättegångskostnader på 575 000 kronor.

– Det är dubbla känslor. Själva domen är väldigt tydlig och ger kommunen rätt på alla punkter. Ur det perspektivet känns det bra att den juridiska frågan är avgjord. Tjänstemän och politiker har under en lång tid beskrivits som närmast kriminella och det är skönt att visa att vi inte gjort något fel på den punkten. Däremot är jag ledsen över den negativa påverkan som processen haft mot företagaren, säger kommunalråd Klas Bergström (M).

Ett omfattande material hade lämnats in till rätten i form av inspelade telefonsamtal och möten samt mejl, avtal, skärmdumpar och protokoll. Under rättegången har Staffan Vikström riktat kraftig kritik mot kommunens agerande och tingsrätten skriver i beslutet att den inte tar ställning till någon politikers eller tjänstemans enskilda agerande.

Staffan Vikström stämde Knivsta kommun på 2,5 miljoner kronor i början av 2015, bland annat för förlorade inkomster. Enligt Staffan Vikström har gatuköket tappat besökare på den tillfälliga plats där det står just nu och hävdar att han blivit lovad ersättning från kommunen på grund av de uteblivna intäkterna på nära 450 000 kronor.

Tingsrätten menar däremot att de telefonsamtal och den muntliga bevisning som lagts fram inte kan styrka ett sådant löfte.

Dock ska Knivsta kommun ha gått med på att ersätta Mojjen för kostnader under själva flyttdagen, från stationen till den tillfälliga platsen. Men eftersom Mojjen inte presenterat vad flytten kostat så kan inte någon ersättning dömas ut överhuvudtaget.

Målet har också handlat om vad Vikström menar var ett löfte från Knivsta kommun: att han skulle få köpa mark som ersättning för att Mojjen mist sin tidigare arrendeplats vid stationen.

Eftersom något köp aldrig blev av ville Mojjen ha en ersättning på 2,1 miljoner. Kommunen har hävdat att de inte lämnat något löfte och tingsrätten är av samma uppfattning.

Att ett markanvisningsavtal ingåtts betyder inte att det finns någon skyldighet att fullfölja en affär och inget annat avtal har slutits om ett framtida köp, menar rätten. Det mejl från en kommunal tjänsteman, som Staffan Vikström lagt fram som stöd för sin sak, kan inte läsas som ett löfte och därför kan inget skadestånd komma på fråga.

LÄS MER: Mojjenägaren Staffan Vikström kommenterar domen