Gatukökets ägare och kommunen låg i flera år i konflikt med varandra om placeringen av Mojjen i Knivsta. Fallet slutade med att gatukökets ägare förlorade i domstol och Mojjen flyttades med kranbil. Tvisten blev riksbekant sedan den tagits upp i SVT:s Uppdrag granskning 2015.

LÄS MER: Tvisten om Mojjen en långdragen historia

Staffan Vikström åtalas nu för olovlig avlyssning. Enligt åklagarens förundersökning fördes i september 2015 diskussioner om förlikning mellan parterna och den domare som hanterade målet vid tingsrätten. Vid sammanträdet turades parterna om att träffa domaren i enrum och diskutera ärendet. Enligt åklagarens stämningsansökan spelade Mojjens ägare "uppsåtligen, olovligen och i hemlighet" in de diskussioner som fördes mellan domaren och kommunens representanter. Mötet var inte offentligt.

LÄS MER: Mojjen förlorade i tingsrätten

I ett polisförhör om händelsen som ingår i förundersökningen förklarar Staffan Vikström att han hade satt sin mobiltelefon på inspelning och lämnat kvar den i en jacka i sammanträdesrummet. Enligt Vikström var hans agerande en ingivelse i en trängd situation och inte planerad.

UNT har sökt Staffan Vikström. Enligt hans offentlige försvarare i målet, advokat Slobodan Jovicic, förnekar Vikström brott:

– Han kommer vid huvudförhandlingen att förklara varför han agerat som han gjort och varför han ska gå fri, säger Slobodan Jovicic.

2017 flyttades gatuköket av Kronofogden från sin plats på torget vid Centralvägen till en uppställningsplats i industriområdet, sedan rättsvisten avslutats i domstol och kommunen fattat beslut om avhysning.

LÄS MER: Här står Mojjen nu