– Resultaten från den arkeologiska undersökningen indikerar att murens förglasning är en medveten handling för att konstruera en hållbar och stark mur, säger projektledaren och arkeologen Mia Englund.

Att de som levde i fornborgen på 400-talet själva smält bergarter för att foga ihop stenar till en mur, har länge varit en av teorierna bakom den förglasade muren. Förglasat stenmaterial förekommer i många fornborgar i Europa, men just mängden av det förglasade materialet och dess höga mekaniska hållfasthet gör Upplands största fornborg tämligen unik.

– Undersökningen har bidragit till en hel del ny kunskap om Broborg. Vi har fått en bra förståelse för murens uppbyggnad och stenmaterialet som finns i muren. Fynden som tillhör bränd lera och brända djurben är troligtvis matavfall och slaktavfall. De har utsatts för höga temperatur - över 800 grader celsius i samband med brand eller härdar för att förglasa muren, säger Mia Englund.

Artikelbild

| Broborg är Upplands äldsta fornborg och förglasningen av borgens murar har en speciell hållfasthet vilket gjort den känd.

Under 2019 väntas flera vetenskapliga artiklar om Broborg publiceras i samarbete med det amerikanska nationalmuseet.

– En hypotes som diskuteras just nu är huruvida ben, förutom träkol, kan ha ingått som bränsle vid murens förglasning. Nu fortsätter arbetet med en större publikation av flera vetenskapliga artiklar, säger Mia Englund.

LÄS MER:Gåtfull förvandling kan få svar