Över hälften av Sveriges undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, lokalvårdare och personliga assistenter jobbar deltid. Det är normen i dag, men kan vara på väg att förändras. Knivsta kommun har just sjösatt pilotprojektet ”Heltid som norm”, där hela äldreboendet Estrids gård deltar.

– Det har jag efterlyst i tre år, säger Charlott Axelsson, undersköterska på demensavdelningen.

– Det är bra. Förut fanns det inte så många heltidstjänster, säger Hana Kadriu, vårdbiträde.

Artikelbild

| Ferial Sanati är enhetschef på äldreboendet Estrids gård i Knivsta, som deltar i kommunens pilotprojekt Heltid som norm.

– Det blir tuffare att jobba heltid, men jag ville komma upp i lön. Jag har varit ensam med flera barn, men nu är de större och då kände jag att det är dags, säger Kristina Kollstedt, undersköterska.

Måndag 6 maj fick personalen nya scheman. Tre fjärdedelar har valt att gå upp på heltid. Tidigare arbetade bara 17 procent heltid. De flesta har legat runt 75–80 procents anställning, några på 50 procent.

Schemaläggningen har varit en utmaning.

– Vi har gjort en behovsanalys och skapat en jämnare arbetsbelastning över hela dagen, berättar enhetschef Ferial Sanati.

Artikelbild

| Kristina Kollstedt, Hana Kadriu och Charlott Axelsson har nu heltidstjänster. Det är bra för ekonomin i dag och för pensionen i framtiden.

Det nya schemat har också nackdelar.

– På plan fyra var delade turer borta, men nu är de tillbaka, säger Charlott Axelsson.

De har också blivit en person färre på morgonen på hennes avdelning. Morgnarna är mest arbetsintensiva, eftersom alla ska upp ungefär samma tid för att få sina mediciner.

En fördel är att de nu har två överlappningstimmar på eftermiddagen, vilket ger mer tid för möten, städ och dokumentation.

– Det blir lite återhämtningstid, säger Kristina Kollstedt.

– Då får vi också mer tid för aktiviteter med brukarna, säger Ferial Sanati.

Förändringen innebär även färre timanställda och vikarier.

– Innan var det tomma rader på lediga tjänster. De täcks av dem som ville gå upp i heltid, förklarar Charlott Axelsson.

– Kontinuitet och färre ansikten ger mer trygghet för de äldre, tillägger Ferial Sanati.

En annan förändring är att de flesta i personalen som vill det, nu får växla mellan olika avdelningar.

– När vi ses mer blir det mer gemenskap, säger Kristina Kollstedt.

Enhetschef Ferial Sanati konstaterar att förändringen har varit stor och komplex. I början var en del negativa för att de trodde att de skulle tvingas till heltid, men så är det inte. Alla har visserligen fått ett heltidsschema, men de som vill får ta tjänstledigt på deltid.

Om ett år ska pilotprojektet vara utvärderat.