Förra mandatperioden försvann fritids- och kulturnämnden. Man ansåg att den verksamheten kunde rymmas inom kommunstyrelsens ansvar. Men nu inrättas ett kultur- och fritidsutskott i stället.

– Vi har många unga i kommunen och kultur och fritid är en snabbt växande sektor. Det är viktigt att ha en ordentlig beredning och diskussioner, säger Peter Evansson (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Samtidigt flyttar ungdomsverksamheten och Kulturskolan över från utbildningsnämnden till det nya utskottet som ska ligga under kommunstyrelsen.

– Förvaltningen ser fram emot att ha utsedda politiker att föra dialog med och uppskattar att våra frågor får en egen arena och ett ökat fokus, säger fritidschef Carina Nordlander.

Peter Evansson berättar att den förra oppositionen samlade alla gruppledarna för en diskussion kring denna fråga redan i höstas.

– Vi tyckte det här var en bra lösning som gör att vi kan bedriva de här frågorna effektivare, säger han.

De fem som ska sitta i kultur- och fritidsutskott är Peter Evansson (S), Boo Östberg (C) och Christer Johansson (V) från majoriteten samt Lennart Lundberg (KNU) och Pontus Lamberg (KD) från oppositionen.

– Det ska bli spännande att samla alla kultur- och fritidsfrågor på ett ställe. Knivsta börjar bli en stor kommun och det gäller bland annat att vi utnyttjar lokaler effektivt. Det är en fråga jag brinner för, säger Christer Johansson.

Senare i vår börjar Centrum för idrott och kultur bli färdigt och det är ett av skälen till det ökade behovet av att prioritera det här området.