Bygget av en tre kilometer lång gång- och cykelväg mellan Knivsta och Vassunda har pågått i snart ett år. Den 14 augusti blir det invigning.

– Den utgör en första etapp i att bygga hela sträckan mot Uppsala, säger Martin Gunnarsson, trafikplanerare på Knivsta kommun.

Bor många längs den här vägen?

– Nej, men i Vassunda med omnejd bor en stor del av kommunens invånare som idag är beroende av bilen för att ta sig in till Knivsta.

I samband med bygget av den nya gång- och cykelvägen har busshållplatsen i Vassunda förbättrats.

Nästa år ska Knivsta kommun tillsammans med Trafikverket och Region Uppsala genomföra en studie för den östra delen av kommunen. Man ska se hur väg 77 mellan Brunnbybadet och kommungränsen mot Norrtälje kan förbättras för oskyddade trafikanter och kollektivtrafiken.

– Även en gång- och cykelväg för arbetspendling utmed järnvägsspåret mellan Alsike och Bergsbrunna diskuteras inom ramen för fyrspårsprojektet, men det ligger betydligt längre fram i tiden, säger Martin Gunnarsson.