Vård och omsorg Från och med 2018 tar vård- och omsorgsförvaltningen i Knivsta kommun ut en avgift för hälsosjukvårdsinsatser utförda av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i hemmen.

Avgiften är 100 kronor per besök, men begränsas till max 300 kronor per månad och ingår i maxtaxan.

Maxtaxan inom vård- och omsorg höjs eftersom den följer prisbasbeloppet. Det innebär att den i år blir 2044 kronor per månad, 31 år kronor mera än 2017. (Lotta Lille)