Knivsta Djungeln, Åsen, Gläntan, Berget, Skogen och Myran. Kommunen fick in många namnförslag från förskolor och allmänhet för sex nya lekparker i Alsike och valet föll på dessa.

– Det var lätt att välja. Förslagen var ganska samstämmiga, säger parkingenjör Ann-Catrin Thor.

Nu har namnskyltarna kommit upp. De är tillverkade i Lagga, av ekplankor sågade av kommunens träd.

Fyra lekparker i centrala Knivsta har också fått skyltar, men de är namngivna av kommunen. Tallkotten och Tärnan hette redan så. Två andra lekparker har fått nya namn, Glasäpplet, efter den lokala äppelsorten Noors Glasäpple, och Stenbacken helt enkelt för att det är stenigt i backen.

– Nu ska vi bara komplettera med informationsskyltar om 112 och var man felanmäler, säger Ann-Catrin Thor.