Även om Knivsta är en relativt sett lugn kommun, behövs fokus på tryggheten i samhället, berättar Peter Evansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Hur trygghetsarbetet konkret ska utformas är inte klart än. De medborgardialoger som hållits under hösten ska ligga till grund för vad som ska prioriteras och svaren som kommit in har ännu inte sammanställts.

– Vi vet inte exakt vad vi ska prioritera, det vet vi senare i vår när handlingsplaner utarbetats. Men klart är att kommunens förvaltningar avsätter tid för trygghetsskapande åtgärder. Det kan vara aktiviteter och förebyggande arbete riktade mot ungdomar, säger Peter Evansson.