Branden i det övergivna tvåvåningshuset var fullt utvecklad när räddningstjänsten anlände till platsen.

I samråd med fastighetsägaren har man beslutat att låta huset brinna ner under kontrollerade former. Brandutvecklingen begränsas av fem enheter. Avståndet till närmaste bebyggelse är 100 meter.