Efter en timmes lång föredragning och diskussion röstade kommunfullmäktige för ett förslag om att revidera arvodesreglementet, med minsta möjliga majoritet, 16 röster mot 15.

Beslutet innebär bland annat att timarvodet för politikerna höjs från dagens 289 kronor till 309 kronor per sammanträdestimme.

– I de senaste revideringarna har vi missat att göra uppräkningar av timarvodet, sa Bengt-Ivar Fransson (M), sammankallande i beredningen för att revidera arvodesreglementet.

Även taket för ersättning för förlorad arbetsförtjänst höjs.

– Nu ligger vi lika som region Uppsala, konstaterade Bengt-Ivar Fransson (M).

Flera partier yrkade avslag på att höja politikernas arvoden, med hänvisning till det kärva ekonomiska läget.

– Det ska finnas rimliga möjligheter att bedriva politiskt arbete, men när vi räknar upp budgeten med bara en procent är det sällsynt dålig tajming att höja det politiska arvodet med fem procent, sa till exempel Boo Östberg (C).

Vänsterpartiet ville till och med sänka arvodet.

– Vi sparar på undersköterskor, fritidsledare och lärare och har sagt att vi ska hålla nere kostnaderna totalt, sa Christer Johansson (V).

Alf Ahlstedt (M) försvarade förslaget med att politiker som är tjänstlediga för att lösa politiska uppgifter går miste om tjänstepension.

– Jag hade kunnat tänka mig en lägre arvodeshöjning och pengar på tjänstepension, sa han.

I det framröstade förslaget ingår att utöka oppositionsrådets arbetstid från 50 till 68 procent. Om denna person även är gruppledare och ordförande i minst en nämnd blir det en heltidstjänst. Några ledamöter tyckte att tjänsten bör kunna delas mellan flera partier.

– Förr fanns två stora partier, men så ser inte verkligheten ut idag. Om hela ersättningen går till ett parti är det grogrund för osämja, sa Björn-Owe Björk (KD).

– Tanken är ett oppositionsråd på heltid, men det finns utrymme att titta på det, svarade Bengt-Ivar Fransson (M).

Röstningen visade att M, S, L och en från KNU röstade för beredningens förslag. C, KD, MP, V, SD och övriga i KNU röstade emot.

Alla partier har varit representerade i beredningen. Det enda alla varit eniga om är en höjning av beredskapsersättningen till socialnämnden samt att ge förvaltningen möjlighet att göra stickprov för att kolla att politikerna lämnar riktiga uppgifter som underlag.

Totalt beräknas revideringen av arvodesreglementet öka kostnaderna med närmare 400 000 kronor.