E4 mellan Arlanda och Knivsta är den vägsträcka i Uppsala län med flest reklambudskap och de växer snabbt i antal. De sitter på ladugårdsväggar, hemsnickrade träkonstruktioner och gamla långtradarsläp ute på fälten.

– De har blivit en vanligare syn och förfular det vackra uppländska landskapet, säger Johnny Hedman, chefsarkitekt på Trafikverket.

Inom vägområdet har Trafikverket skyldighet att hålla rent från större träd och andra fasta föremål. Reklam utanför vägområdet är inte Trafikverkets huvudbry, såvida det inte finns risk för att bli bländad av stark belysning eller om skylten har elektroniska bildväxlingar som distraherar bilförarna.

Artikelbild

| Reklamskyltarna sitter ofta på långtradarsläp, väl synliga från vägen.

Men från sitt perspektiv som landskapsarkitekt tycker Johnny Hedman att de stora reklamskyltarna är störande, även om de är placerade långt från vägen.

– De täpper igen utblickarna och dominerar för mycket. Som vägutformare försöker vi erbjuda stimulerande resupplevelser. Vi har ambitionen att vägen ska harmoniera med landskapet. Den här vägsträckan är fin och inte slumpmässigt placerad, säger han.

Den värsta typen av skrymmande reklam längs vägarna tycker han är de som inte har någon annan funktion än att vara reklampelare, som saknar koppling till det lokala näringslivet eller bygden. Reklam som han tycker går an är den som håller en rimlig skala och flaggar för ett lokalt utbud.

– Det andra är bara uttryck för en vulgär kommersialism som inte tillför något, säger han.

Artikelbild

| Längs hårt trafikerade vägar blir reklamen väl exponerad.

Erika Rydgren, länsjurist på länsstyrelsen i Uppsala län, berättar att de flesta av reklamskyltarna inte är tillståndsprövade av länsstyrelsen.

– "Välkommen till Uppsala" är den första skylten på den sträckan som har tillstånd, säger hon.

Artikelbild

| Den här reklamskylten står på företagets egen mark i Knivsta.

Vissa tror att skyltarna är lagliga så länge de står på hjul, men det stämmer inte.

Kronofogdemyndigheten ansvarar för tillsynen inom 50 meter från vägområdet. Längre bort är kommunens ansvar. Men det är inte lätt att bli av med förfulande reklamskyltar. För att Kronofogdemyndigheten ska kunna agera måste fastighetsägaren anmäla skylten, men det gör de ju inte om de tjänar pengar på att hyra ut platsen. Dessutom är anmälningsavgiften 4 400 kronor, oavsett utfallet.

Det finns alltså ett kryphål i lagen här?

– Ja. Du får skylla på lagstiftaren som inte sytt ihop lagen på ett bättre sätt, svarar Erika Rydgren.