Det är oppositionens förslag till socialnämndens i Knivsta sammanträde på torsdag.

Formellt går ansvaret för de som fyllt 18 och räknas som vuxna över till Migrationsverket. För många av dem skulle en flytt till Migrationsverkets asylboenden innebära att både sociala nätverk och skolgång bryts.

Regeringen har anslagit extra medel för att underlätta för kommunerna att låta 18-åringarna stanna där de är. För Knivsta handlar det om 350 000 kronor under 2018.

Artikelbild

| Britt-Louise Gunnar (S), andre vice ordförande i socialnämnden yrkar tillsammans med V och Knivsta.Nu med stöd av MP att asylsökande 18-åringar ska få stanna i Knivsta.

I förvaltningens förslag till nämndbeslut ingår att de 350 000 kronor ska användas för att ”möjliggöra en smidig övergång från boende i kommunens regi till boende i Migrationsverkets regi”.

Oppositionspartierna, S, MP, V och Knivsta.Nu, kommer i stället föreslå att kommunen låter 18-åringar på nationella program stanna i kommunala boenden, och att övriga asylsökande 18-åringar, som till exempel går i språkintroduktionsklass, få bo kvar fram till 10 januari 2018.

– Tidsgränsen 10 januari ger civilsamhället möjlighet att via en förening ordna andra boenden för berörda ungdomar, och att ansöka om ekonomiskt stöd till värdfamiljerna, säger Britt-Louise Gunnar (S), andre vice ordförande i socialnämnden.

En förening för detta ändamål, 18plus i Knivsta, är under bildande.

– Ändamålet med föreningen är dels att ordna värdfamiljer, dels att ansöka om medel som fördelas till familjerna som matbidrag, säger Ulf Appelgren, som åtagit sig uppdraget som kassör i föreningen.