Den privata hemtjänstutföraren Enklare vardag avslutar sitt uppdrag för Knivsta kommun.

År 2015 gjorde socialnämnden en fördjupad uppföljning av företaget, vars personal i strid med kommunens regler saknade undersköterskeutbildning. Den åtgärdsplan som då lades fram fullföljdes inte, och 2017 beviljades förlängd tidsfrist av socialnämnden för att kunna genomföra personalutbildningen.

Nu väljer företaget att lämna Knivsta, enligt dem själva inte på grund av åtgärdsplanen. Den 2 april upphör deras uppdrag.