Magdalena Bjerneld, forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet, har lett utvärderingen. Den rubrik hon valt för måndagens presentation är ”Det gör gott att göra gott”. Eva Salomon, Rädda Barnens lokalförening i Knivsta, är en av dem som varit med i projektet från början:

– 13 vänfamiljer har ingått i projektet, och utvärderingen har gjorts genom intervjuer med såväl familjerna som med de ensamkommande asylsökande ungdomar som vi haft kontakt med. Vår tanke när vi började var att det skulle vara ett integrationsprojekt, men också en hjälp för ungdomarna att träna på svenska och ge större trygghet och känsla av samhörighet, säger Eva Salomon.

Vänfamiljerna har fått kontakt med ungdomar på Knivstas två HVB-hem i Strandgården och Häradsvillan, och familjerna har haft stöd från personalen där. Det familjerna ska bidra med är inblickar i svenskt vardagsliv:

– I början trodde jag att det skulle vara många praktiska frågor ungdomarna behövde hjälp med, hur man bokar biljetter, var man hittar fotbollsskor, läxläsning. Men det som blev var deltagande i vanligt familjeliv, de är med och målar påskägg eller trädgårdsmöbler, plockar svamp, klär julgran. Det vi fått är uppskattning och nära relationer med ungdomarna, säger Eva Salomon.

Vid mötet på måndagskvällen medverkar också Hanna Thermaenius, psykolog vid Rädda Barnens centrum för barn i utsatta livssituationer. Hon talar under rubriken ”Att möta barn med svåra upplevelser”.