För hus som har eller håller på att ROT-renoveras, omkring 2000 lägenheter, är kravet 1,9 procents höjning. De flesta berörda bor i Gränby, på Kvarngärdet och i Eriksberg. I Knivsta berörs 71 lägenheter på Forsbyvägen. Senior- och trygghetsboenden omfattas av förhandlingarna. För studentlägenheter förhandlar inte Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen anser att betydligt lägre höjningsnivåer vore rimligt bland annat med tanke på ränteläget:

– Det vi kan se i Rikshems ekonomiska redovisning på nationell nivå av årets första nio månader så går bolaget ekonomiskt mycket bra, säger Lena Jansson Nordin, förhandlare för Hyresgästföreningen.

Förhandlingarna har inletts, men Hyresgästföreningen har ännu inte lagt något motbud.