Hälsoäventyret invigdes på torsdagen, och nu kommer alla skolor i Knivsta med elever i årskurserna 2, 4, 6, 7 och 9 att bli inbjudna att ta del av undervisning om människokroppen, sömn, stress, tobak, alkohol, kärlek och den egna identiteten.

– Undervisning och ämnen anpassas till elevernas ålder. I årskurserna 2 och 4 handlar det om kropp, sömn och stress, i årskurs 6 om tobak, i årskurs 7 om alkohol och i årskurs 9 om bland annat kärlek och sexualitet, säger Carina Hesse Bolin, enhetschef för Hälsoäventyret i Region Uppsala.

Hon är väldigt glad över samarbetet med Knivsta kommun som gör att regionen nu kan öppna sitt fjärde hälsoäventyr. Formellt är det femte hälsoäventyret eftersom det finns ett också i Uppsala, men det saknar fortfarande lokaler efter att ha sagts upp från lokalen på Svartbäcksgatan i början av 2017. Kommuner som har fungerande hälsoäventyr är Tierp, Östhammar och Håbo.

Artikelbild

| Gamla Gredelbyskolan ger plats för nytt hälsoäventyr. På trappen Lena Fransson Nordalen hälsopedagog Knivsta, Caroline Olsson, hälsopedagog Håbo och Lars-Erik Hedendahl, scenograf.

Undervisningen vid varje träff på hälsoäventyren bygger på två lektionstimmar, och i Knivsta beräknas samtliga elever i berörda årskurser kunna erbjudas en träff per år. Men personalen vid Hälsoäventyret kommer också att kunna medverka i särskilda hälsofrämjande satsningar för barn och ungdomar:

– I år kommer Knivsta att göra en särskild satsning kallad Tobaksfri skoltid, och till den kommer Hälsoäventyret att kunna bidra, säger Carina Hesse Bolin.

Samarbete mellan personal vid hälsoäventyr, kuratorer, skolsköterskor och andra parter är viktigt framhåller hon:

– Det har varit otroligt kul att bygga upp Hälsoäventyret i Knivsta eftersom alla inblandade från kommunen har varit väldigt intresserade och positiva, säger Carina Hesse Bolin.

Artikelbild

| Scenografen Lars-Erik Hedendahl har skapat inomhusmiljön tillsammans med personalen. "Pennorna" är klädhängare.

Region Uppsala och Knivsta kommun samfinansierar Hälsoäventyret i gamla Gredelbyskolan. Undervisningen sker i drygt 100 specialinredda kvadratmetrar fördelade på entré, samlingssal och två undervisningsrum.