Snart tre veckor efter valet är det fortfarande skrivet i stjärnorna hur Knivsta kommun kommer att styras den kommande mandatperioden.

– Vi får se. Vi för samtal. Jag tror de flesta partier pratar med de flesta. Det är en pågående förhandling. Just nu är ingenting självklart, säger Pontus Lamberg (KD) och fortsätter:

– Hur man än vrider och vänder på läget är det svårt att få majoritet. Det gäller att hitta en konstellation som fungerar, med goda relationer där man är beredda att lyssna in varandra.

Den stora förändringen mot förra mandatperioden är att tre partier nu är jämstora och att Sverigedemokraterna kommer in som vågmästare i nämnderna. Det ställer ökade krav på samarbete över blockgränsen.

Peter Evansson (S) säger också att ingenting är självklart, men att samtalen som förs just nu är mer mittfokuserade än blockfokuserade.

– Skillnaden är så liten mellan alliansen och kvartetten, det finns inget tydligt största parti och vi har ett vågmästarparti som ger en annan balans i nämnderna. Samtidigt står vi inför en ekonomisk prövning och min bedömning är att den blir svår att hantera utan en ordentlig majoritet, säger han.

Även Klas Bergström (M) konstaterar att läget är komplicerat i Knivsta kommun, precis som i Uppsala kommun, i regionen och på riksnivå.

– Jag tror det är klokt att vänta med kommentarer tills det finns ett resultat, säger han.

Ska alliansen försöka bilda majoritet med något parti i kvartetten?

– Nja, inga kommentarer. Moderaterna är ett borgerligt parti. Jag hoppas få föra den politik som Moderaterna gått till val på. Men det kommer att vara ett givande och tagande, svarar han.

I kommunerna finns ingen motsvarighet till regering, utan det är ett samlingsstyre där olika partier kan gå samman för att få igenom förslag i omröstningarna i fullmäktige. I lokalpolitiken är det också mer personbundet, vissa människor kommer helt enkelt bättre överens än andra och det har inte alltid med partitillhörighet att göra.

– Vårt huvuduppdrag är att se till att kommunen fungerar. Det blir breda diskussioner. Under förra mandatperioden togs stora beslut som landade i nästan total enighet eller kvalificerade majoriteter. Förutsättningen är att man pratar med varandra, säger Klas Bergström (M).

Fördelningen av platserna i nämnderna görs på kommunfullmäktigemötet 24 oktober. På fullmäktige 21 november ska skattesatsen fastslås. Då ska även budgetförslagen upp på bordet för omröstning.