Om ett par år kommer 600 nya bostäder och flera nya butiker att stå klara mitt i Knivsta. På onsdag tas exempelvis första spadtaget för Rikshems 120 bostads- och hyresrätter. Nu har saneringsarbetet av marken startat och hittills har man hittat allt från oljekomponenter, så kallade PAH-ämnen, till metaller, träimpregnering och gamla däck.
– Vi visste att marken kunde vara förorenad så det här kom inte som en överraskning. Det positiva är att genom att marken bebyggs så blir marken sanerad, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Laurel Wakeman.

Vissa föroreningar har legat i marken mitt i Knivsta tätort ända sedan sågverksbolaget startade i början av 1900-talet. Samtliga fastigheter i den kommande stadsdelen användes under 40 år av sågverket. Här fanns sedan även en del verkstadsföretag.
– På den tiden var miljömedvetenheten inte lika hög som i dag. Vi har exempelvis hittat föroreningar i något som kan vara en före detta lertäkt. Här hade de antagligen en grop som behövde fyllas igen, och då fyllde man den med avfall, säger Laurel Wakeman.

Bredvid äldrebostäderna, på hörntomten intill Gredelbyleden, fann man exempelvis metaller, däck, gamla färgburkar, trä, grus, spån och glödlampor.
– De hittade också ett helt tegelrör av äldre modell som var fyllt med olja. Men alla saker och all förorenad mark som hittades tog företaget bort innan man började bygga. Både TB exploatering och Rikshem har varit föredömliga i sitt sätt att följa riktlinjerna för hur allt ska gå till, säger Laurel Wakeman.

Hon tycker att arbetet med att fatta beslut om sanering och ge riktlinjer till företagen på Sågenområdet har varit hektiskt. Samtidigt har många undrat varför bygget av Knivstas första nya hyresrätter har dragit ut på tiden. Rikshem var det första företaget som tecknade avtal med Knivsta kommun om att få bygga bostäder på Sågenområdet, men fortfarande har inget hänt på Rikshems tomter framför äldreboendena.
– Egentligen skulle vi haft en tjänst för bara sågenområdet när så mycket mark ska undersökas på en gång. Nu handlägger jag de här ärendena parallellt med andra hälsoskyddsärenden och jag vet att flera byggbolag tyvärr har fått vänta, säger Laurel Wakeman.

Men Erik Hävermark på Rikshem tycker inte att väntetiden varit så besvärande.
– Nej, vi har fått ett mycket positivt intryck av Knivsta kommun och vi hade räknat med att behöva undersöka marken innan vi börjar bygga. Kanske sades något annat startdatum för vårt bygge i ett inledningsskede, men vi ligger ändå inte efter i tidplanen. Och på onsdag (11 dec) kommer vi att ta det första spadtaget, säger Erik Hävermark.