Vilken är Knivstas viktigaste fråga just nu?

– Utan tvivel skolan och ungdomarna. Betygen går ner och och lärartätheten är nästan lägst i landet. Vi behöver fler lärare och vuxna i skolan. Vi kan inte bara bygga bostäder. Det gäller att klara balansen mellan långa och korta perspektiv. Som ekonomin ser ut nu kommer vi inte att kunna öka satsningar på ungdomarnas skola och fritidsverksamhet de kommande fyra åren. Jag tror vi måste vara beredda att höja skatten för att klara det.

Hur ska politikerna hantera Knivstas snabba tillväxt?

– Under lång tid har det byggts hus separat. Jag vill vända på planprocessen och först göra en övergripande plan med var det ska finnas förskolor och skolor och reservera specifika platser för parker. Sedan göra planer för tomter och så bjuda in företag att bygga. Det behövs också ökad dialog med medborgarna, gärna ett medborgarråd som representerar olika grupper samhället.

Hur vill du att Knivsta ser ut om 20 år?

– Ett aktivt centrum med mötesplatser som exempelvis lekparker och en stadspark. Fler som arbetar i kommunen så att det finns underlag för kaféer, butiker och service. En fungerande kollektivtrafik så att fler enklare kan pendla. Säkra cykelgarage där man kan ladda elcykeln.

Vad är bäst med Knivsta?

Vad är sämst med Knivsta?