På utbildningsnämndens sammanträde i februari presenterade skolchefen Britt-Marie Hedlund den senaste statistiken över frånvaro bland elever i de kommunala skolorna. De 436 ogiltiga frånvarotillfällen som 96 elever samlat på sig hösten 2017 ska läsas med försiktighet, menar hon.

– Det räcker att man är sen till lektionen för att det ska räknas.

Nästan alla skolor rapporterar en oförändrad siffra ­– alltså en minskning per elev, då dessa blivit cirka hundra fler. Nytt för terminen är ett flödesschema, upprättat mellan utbildningskontoret och socialkontoret, så att alla vet vilken rutin som gäller och vem som ansvarar när en elev uteblir.

– Det är bra att det finns tydligt skrivet så att ingen elev faller mellan stolarna, säger Britt-Marie Hedlund.

Den enda skola att redovisa en ökning är Thunmanskolan, som hade 250 tillfällen av ogiltig frånvaro – alltifrån enstaka minuter till hela dagar.

­– Vi ser en liten ökning av frånvaro i gruppen elever med psykisk ohälsa som inte alltid får den hjälp de behöver från BUP, säger rektor Johanna Lindqvist.

Vad gör ni åt detta?

– Vi arbetar aktivt med tät kommunikation med de inblandade, individuella lösningar och anpassning av skolmiljön.

När det gäller kortvarig frånvaro är trenden den motsatta.

– Det man kanske skulle kalla ”vanligt skolk” minskar, säger Johanna Lindqvist.

Något som bidragit till detta är en elevcoach, som med start i höstas rör sig i byggnaden och hjälper till att få iväg elever som till exempel hänger kvar vid skåpen.