En miljöteknisk markundersökning kommer nu att ske av området. Sedan ska kommunen utreda vem som bedrivit den förorenande verksamheten eftersom det inte är markägaren, utan den som bedrivit verksamheten som blir skyldig om miljöbrott har begåtts.