Bakgrunden är regeringens uppgörelse om vinster i välfärden och kommande regleringar av bland annat vårdbolag.

Lotta Wiström är en av många kvinnor i landet som när etableringsrätten inom primärvården släpptes fri startade eget. Hon driver två barnmorskemottagningar i Knivsta och Uppsala.

– Jag känner inte till att politikerna någonsin tidigare aktivt har gett sig in i en hel bransch och reglerat den. Det här är något som kommer drabba både våra patienter och jämställdheten för oss kvinnor som arbetar inom vården, säger Lotta Wiström.

Hon nämner att vård och skola är de områden där flest kvinnor startat egna företag i Sverige och där flest kvinnliga chefer finns. Inom den privata sektorn har också vårdanställda 6 procent högre lön än i landstingen.

Lotta Wiström menar att de regler som gäller i dag har gjort det möjligt för henne och andra som arbetade inom landstinget tidigare att nu påverka och utveckla den vård de ger.

– Vi drivs inte av något vinstintresse eller politiskt intresse. Det enda som drev mig när jag öppnade eget var kvalitén. Jag såg hur patienter drabbades där jag arbetade tidigare och ingen lyssnade på våra idéer om förbättringar. Jag blev genom känslan av otillräcklighet mot patienterna till slut sjukskriven en period.

Men när hon startade eget öppnades plötsligt nya dörrar för att påverka vården i länet.

Hon tycker det är konstigt att regleringar ska införas i bolag där kvinnor arbetar, men att bolag som bygger vårdcentraler, säljer medicinsk utrustning, eller säljer utbildning som köps in av skolor inte regleras.

– Där är ofta män chefer och där skulle det bli stora protester om regeringen började införa regleringar om vad som ska återinvesteras eller inte. Nu kommer vi på grund av de nya reglerna att få ännu svårare att få lån från bankerna. Vi har inga övervinster i våra företag, tvärtom så går allt vi gör extra tillbaka in i landstingets kassa, säger Lotta Wiström.

Hon menar att även många patienter ser på de privata alternativen på ett opolitiskt sätt.

– Patienterna väljer inte utifrån privat eller landsting, utan de väljer den vårdenhet där de känner störst trygghet och får mest hjälp.

De privata vårdföretagarna får stöd från fackförbundet Vårdförbundet i sina synpunkter.

– Vi ser det som positivt om man även i fortsättningen får starta eget. Det är en chans att utveckla vården. Att höja kvalitén i vården är viktigt oavsett om det sker i landstingen eller hos privata vårdgivare, säger Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundets riksorganisation.

Samtidigt tror hon att frågan om försämrade förutsättningar för privata vårdgivare inte är avgjord än.

– Frågan kommer att utredas och jag tror det tar lång tid innan något konkret händer. Men om de kan reglera så att vanliga vårdbolag inte påverkas negativt samtidigt som vinster inte kan föras utomlands av mindre seriösa företag så är det ju bra, säger Ann Johansson.

Lov (lagen om valfrihetssystem), är en lag som idag innebär fri etableringsrätt inom primärvården. Lagen kommer, om överenskommelsen mellan regeringen och V röstas igenom, att tas bort. I stället ska varje landsting kunna välja vilka företag man vill ha avtal med beroende på vad som behövs på olika orter.

Vad händer med de privata vårdgivarna i Uppsala län i framtiden?

– Jag är inte helt uppdaterad på den nationella överenskommelsen, men jag gör den bedömningen att för Lotta Wiströms företag och liknande företag ser jag inte något riskmoment i det här, säger landstingspolitikern Börje Wennberg (S).

Det som däremot kommer att förändras i Uppsala är att alla privatiseringar på Akademiska sjukhuset kommer att avbrytas.

– Där finns ett annat värde i att behålla helheten i offentlig regi. Man tappar förutsättningar för avancerad forskning och basen för utbildning av läkare och sjuksköterskor om man privatiserar där, säger Börje Wennberg.

Men när det gäller vårdvalssystem i primärvården där läkarmottagningar, vårdcentraler, barnavårdscentraler och mödravårdsmottagningar ingår så kommer enligt Börje Wennberg inga förändringar att ske.

– Det som skulle kunna vara aktuellt är exempelvis om ett företag plockar ut vinster och för dem utomlands. Då kommer vi att stoppa det företaget. Men annars tycker jag det är bra att enskilda patienter kan välja vård och jag har inget negativt att invända mot de privata vårdgivarna i länet. De bedriver en bra verksamhet, säger Börje Wennberg.

Men Lotta Wiström är inte nöjd med svaret. Hon tycker det blir svårt att driva företag om man bara vet att det ska få vara kvar fyra år i taget.

– Det är ett ickesvar från politikerna. Jag vill att det ska bli lika vård för alla och lika för alla företagare, oavsett vilket län man bor i. Om jag skulle vilja etablera en filial i Märsta exempelvis så kanske det inte går, säger Lotta Wiström.