Tidigare fanns stora planer på ett idrotts- och allaktivitetshus i Alsike Nord. Det hade arbetsnamnet Vrå idrott och kultur, förkortat VIK. Där skulle Adolfsbergsskolan ha sina idrottslektioner. Men upphandlingen avbröts i höstas och nu vill utbildningsnämnden utreda möjligheten att bygga en fullstor, delbar idrottshall söder om skolan.

– Vi tänker oss en standardhall som blir mycket billigare än VIK. Det är lite som en investering samtidigt som det är en del av en besparing, säger Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Först måste detaljplanen ändras och sådant tar tid.

– Vi tror att detaljplanen kan vara klar vid årsskiftet. Sedan tar det minst 18 månader att bygga, säger Bengt-Ivar Fransson.

Oppositionsråd Lennart Lundberg (KNU) tycker att det vore bättre att bygga idrottshallen på tomten som var avsedd för VIK, strax väster om skolan.

– Där krävs ingen detaljplaneändring och då skulle det gå fortare att få idrottshallen färdig, säger han.

Det var i höstas som elever och personal flyttade in i nybyggda Adolfsbergsskolan i Alsike, utan idrottshall. För att kunna ha lektioner i idrott och hälsa hyr de in sig i gymnastiksalen på Alsike skola och snart ska de börja bussa elever till Centrum för idrott och kultur, CIK. Det behövs. Antalet elever kommer att öka, samtidigt som ämnet idrott och hälsa utökas med 100 timmar i läroplanen från och med höstterminen.

Den nya sporthallen i Alsike kan vara klar klar tidigast hösten 2021. Beslut tas i kommunstyrelsen 29 april.