Tillstånd för provsmakning av alkohol, öl, vin och starksprit håller på att bli verklighet i Knivsta. Ett förslag om tillståndsavgifter är på väg till kommunfullmäktige för antagande.

Avgiften för stadigvarande tillstånd för provsmakning av mindre mängder alkohol föreslås bli 7 200 kronor, och för ett tillfälligt tillstånd 3 600 kronor. Skillnaden mellan tillstånd för alkoholservering till allmänheten och provsmakningstillstånd är att det inte finns något matkrav knutet till de senare.

Provsmakningstillstånd ges i huvudsak till tillverkningsställen, exempelvis mikrobryggerier. För provsmakning på andra platser går det att söka tillfälligt tillstånd för alkoholservering till slutet sällskap. Avgiften för ett sådant ligger på 1 400 kronor.