Orsaken är omfattande störningar i mobilnätet hos Tele2 och Comviq.

Problemen har gjort att flera kommuner runt om i landet fått sina trygghetslarm utslagna.

I Uppsala län är Knivsta drabbade. Där arbetade handläggare under dagen med att ringa runt till brukare och se till att alla med trygghetslarm mådde bra.

Region Uppsala och Uppsala kommun har en annan operatör och har klarat sig från störningar.