Knivsta Onsdag 11 april är sista chansen att tycka till om Knivsta kommuns förslag till detaljplan för Södra Ar, etapp 1, längs E4:an. Tanken är att där ska bli verksamheter för bland annat kontor, handel, service och lättare industri.

Förslaget finns i entrén till Knivsta kommunhus och på kommunens hemsida.

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter under granskningstiden, senast 11 april, kan förlora rätten att överklaga kommunens beslut.