Det är en gråmulen torsdagseftermiddag på Särstabadet i Knivsta. Ett gäng skolanställda har just fått en lektion i fiske och uppmanas att dela på maskarna. Här ska bara fångas småfisk.

– Jag vill inte dela en mask. Det är jätteäckligt, säger Mikaela Abrahamsson, fritidspedagog på Alsike skola.

– Jag kan hålla i masken, men jag tycker det är obehagligt att trä på den, säger kollegan Lise-Lott Almlöf.

Artikelbild

| Lise-Lott Almlöf, fritidspedagog på Alsike skola, har bland annat lärt sig att det finns 250 fiskarter i Sverige.

40 pedagoger från skolor i Knivsta och flera grannkommuner får lära sig hur de kan få in mer friluftsliv i undervisningen.

Utomhus använder man hela kroppen och alla sinnen. Dessutom visar forskning att barn som vistas mycket i naturen ofta är friskare, mindre stressade och har bättre motorik och koncentrationsförmåga. Detta enligt Hanna Heurlin, ordförande i Naturskoleföreningen som ger fortbildningen "Mer friluftsliv i skolan" tillsammans med Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna.

Medan halva gänget fiskar på Särstabadet, skymtar andra halvan inne i skogen mittemot. Där gör de upp eld, lagar mat och bygger vindskydd. De har fått lära sig om allemansrätten, friluftssäkerhet och platsens betydelse för lärandet. Men framför allt har de lärt sig olika lekar.

– Bland annat har vi fått tips på hur vi kan träna glosor genom att förflytta oss i ett led, berättar Mikaela Abrahamsson.

Artikelbild

| Johan Nordén, lärare på S:ta Gertruds skola i Sigtuna, har fått tips på hur han kan bedriva undervisning utomhus. "Men tyvärr finns det ingen natur nära skolan", säger han.

Hon får napp och drar upp en liten sarv som Hans Lindqwist, fortbildare på Sportfiskarna, krokar av och släpper ner i en vattenfylld balja.

En förutsättning för att undervisa utomhus är att det finns natur nära skolor och förskolor.

Artikelbild

| Hans Lindqwist, fortbildare på Sportfiskarna, dissekerade en braxen och visade upp ögonlinsen.

– Därför behöver den tätortsnära naturen värnas, säger Hannah Wallin, projektledare på Naturskyddsföreningen.