– Statistiken ser väldigt bra om man tittar på hela landet, 2012 pantades 1,5 miljarder burkar och pet-flaskor, vilket är en ökning med 12 miljoner från året innan, säger Katarina Lundell, marknadschef Returpack.

Detta innebär att totalt 89 procent av alla burkar och pet-flaskor återvinns. Men för Uppsala ser det inte lika ljust ut: Knivsta kommun intar en 289:e plats med 64 pantade burkar och pet-flaskor per person, vilket gör att man är näst sämst i landet på att gå till pantmaskinen.
– I mindre kommuner ser det generellt sett bättre ut. I det här fallet skulle det kunna bero på att Knivstaborna handlar och även pantar över kommungränsen, säger Katarina Lundell.

Men ser man på hela Uppsala län hamnar länet längst ner på listan.
– Vi ser att vi har en del att göra i större städer. Dels för att det bor många yngre där, vilka pantar i lägre utsträckning. Vi har även tittat på studentstäder och man kan se att de brukar ligga längre ner på listan, så även Lund, men när vi frågar dem säger de ofta att de pantar.

Urban Wästljung (FP), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala är förvånad över att studentstäder ligger sämre till.
– Ungdomar brukar ju vara bättre på miljöarbete och vi har ju goda förutsättningar att återvinna. Men jag tycker också att det är ett producentansvar, säger han.