Vänsterpartiet i Knivsta har i en motion till kommunfullmäktige yrkat på att Knivsta gör en lokal koldioxidbudget för att få mått på vad kommunen kan, eller bör, göra för att målet i Parisavtalet ska kunna nås. Parisavtalet har målsättningen att jordens temperaturhöjning ska begränsas till högst 2 grader Celsius, något som kan uppnås genom att koldioxidutsläppen minskas.

En koldioxidbudget har upprättats av Järfälla kommun i samarbete med CEMUS vid Uppsala universitet och SLU. En av författarna är Kevin Anderson som innehar Niklas Zennströms gästprofessur inriktad på klimatledarskap vid Uppsala universitet.

V vill också att en kommunal energi- och klimatplan upprättas i Knivsta.